Turkish – Circumcision 1 1998

I. Bölüm: Kuran’da Sünnet
1. Kuran’?n önemi
2. Kuran erkek ve kad?n sünneti hakk?nda ne söyler
II. Bölüm: Müslüman Yazarlar?n Konumu
1) Ba?lang?çta özgür karar vard?
A) Peygamber zaman?nda erkek sünneti
B) Peygamber zaman?nda Kad?n Sünneti
2) Klasik yorumcular aras?ndaki ilgisizlik ve çeli?kiler

No comments yet.

Laisser un commentaire

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

%d blogueurs aiment cette page :