Dutch – Rituele slachtingen en Zwitsers recht 2006

Opmerking
1. Inleidende opmerkingen
2. Het debat in Zwitserland
A)Zwitserse wetsbepalingen
B) Debat ten gronde in Zwitserland
C)Mislukt voorontwerp van wet van 21 september 2001 en de nieuwe wet van 2005
D)Het uitgangspunt in vraag gesteld
3. Rituele slachtingen naar Joods recht en het recht van de Islam
A)Afwezigheid van dwingende normen in het Joodse recht en het recht van de Islam
B) Verbod om bloed te consumeren
C) Verbod op het consumeren van vlees afkomstig van dode of gewonde dieren
D)Respect voor het dier
4) Eerbied voor de geloofsovertuigingen van de Joden, de Moslims en … de anderen

No comments yet.

Laisser un commentaire

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

%d blogueurs aiment cette page :